สมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อสนับสนุนผมได้ที่

หรือ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ