Lienzo มีการประกาศล่าช้าของเกมแนวผจญภัยของเกม Aztech: Forgotten Gods ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศเลื่อนวันเปิดให้บริการออกไปเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะ Q1 2022 มันจะสามารถใช้ได้สำหรับ PlayStation 5, Xbox, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ผ่าน Steam ซึ่งเวอร์ชั่น Demo จะพร้อมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2021 นั่นเอง

Aztech: Forgotten Gods คือการผจญภัยในโลกไซเบอร์ที่ติดตาม Achtli หญิงสาวผู้ต่อสู้กับ Forgotten Gods เพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังมหานคร Mesoamerican อันไกลโพ้นของเธอ เธอจะต้องเปลี่ยนพลังของเหล่าเทพเจ้าให้ต่อต้านพวกเขา ขณะที่เธอทะยานไปทั่วเมืองด้วยพลัง โดยใช้สิ่งประดิษฐ์โบราณ ที่หลงเหลืออยู่ซึ่งถูกลืมไปนานแล้ว

ข่าวเกมส์ออนไลน์ –

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ